Viltis, 1915 m. sausio 13 (26) d.

Švenčionėliai, Švenč. apskr. šiomis dienomis čia privažiavo gan daug suvalkiečių, pabėgusių iš karo lauko; tarp jų yra gana daug tokių, kurie būtinai reikalingi pašalpos, tad patarčiau savo tautiečiams, kad nesibaldintų į Švenčionėlius, nes čia jau visi namai užimti ir nėra, kur pasidėti, taip-pat ir visi valgomieji daiktai pabrango.

Šaltinis:

Viltis, Nr. 35 (1276)

1915 m. sausio 13  (26) d.  (penktadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On