Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas

Patvirtintas Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155. Bendrojo plano aiškinamasis raštas ( 7.0 Mb ) Pagrindiniai brėžiniai ( 10.6 Mb ) : Miesto išorės struktūra M 1:50 000 Teritoriniai reglamentai – pagrindinis brėžinys M 1:10 000 Urbanistinė struktūra, architektūrinė – erdvinė kompozicija M 1:10 000 Gyvenamoji aplinka, socialinė ir kultūrinė infrastruktūra M 1:10 000 Gamtinis karkasas M 1:10 000 Želdynai, rekreacinės teritorijos bei nekilnojamasis kultūros paveldas M 1:10 000 Susisiekimo infrastruktūra M 1:10 000 Inžinerinė infrastruktūra M 1:10 000 Teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams M 1:10 000 Informacijos šaltinis:...

Read More