Vilniaus aidas, 1926 m. kovo 9 d.

Švenčionių apsk.Griūva mūsų senos girios. Mūsų apylinkėj daug miškų išnaikinta per karą, bet dabar jau baigia likučius. Šiemet kerta Veikūnų miško 7 dešimtines, Baltaraiščio apie 8 d., Pakretonėj apie d., Antaledej apie 50 d. ir kitur. Patys miškų sargai ragina žmones, kad skubėtų kirsti ir vežti, nes tai esą paskutiniai miškai. Kiti met nebebusią nei miškų,nei darbų. Reikėsią ir roges padžiauti. Šaltinis: Vilniaus aidas, Nr. 27 (160) Vilnius 1926 m. kovo 9 d....

Read More

Vilniaus aidas, 1926 m. vasario 13 d.

Uždaryta siaur. gelžk. linija. Siaučiant pūgoms, daugumas gelžkelių užnešta sniegu ir traukiniai vaikščiot negali. Dabar uždaryta siaurąją gelžkelių linija Švenčionėliai — Lintupis — Kobilnikas. Aukščiau trijų dienų traukinėliairn vaikščios. Šaltinis: Vilniaus aidas, Nr. 17 (150) Vilnius 1926 m. vasario 13 d. (...

Read More