Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas

Patvirtintas Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155.

 • Bendrojo plano aiškinamasis raštas ( 7.0 Mb )
 • Pagrindiniai brėžiniai ( 10.6 Mb ) :
 • Miesto išorės struktūra M 1:50 000
 • Teritoriniai reglamentai – pagrindinis brėžinys M 1:10 000
 • Urbanistinė struktūra, architektūrinė – erdvinė kompozicija M 1:10 000
 • Gyvenamoji aplinka, socialinė ir kultūrinė infrastruktūra M 1:10 000
 • Gamtinis karkasas M 1:10 000
 • Želdynai, rekreacinės teritorijos bei nekilnojamasis kultūros paveldas M 1:10 000
 • Susisiekimo infrastruktūra M 1:10 000
 • Inžinerinė infrastruktūra M 1:10 000
 • Teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams M 1:10 000

Informacijos šaltinis:
http://www.svencionys.lt/index.php?1914526743

Share

Author: admin

Share This Post On