Vilniaus aidas, 1926 m. kovo 9 d.

Švenčionių apsk.Griūva mūsų senos girios. Mūsų apylinkėj daug miškų išnaikinta per karą, bet dabar jau baigia likučius. Šiemet kerta Veikūnų miško 7 dešimtines, Baltaraiščio apie 8 d., Pakretonėj apie d., Antaledej apie 50 d. ir kitur.
Patys miškų sargai ragina žmones, kad skubėtų kirsti ir vežti, nes tai esą paskutiniai miškai. Kiti met nebebusią nei miškų,nei darbų. Reikėsią ir roges padžiauti.

Šaltinis:

Vilniaus aidas, Nr. 27 (160)

Vilnius 1926 m. kovo 9 d. (antradienis)

Share

Author: admin

Share This Post On