Aidas, 1938 m. rugpjūčio 16 d.

Šiais metais mūsų apylinkės jaunimas yra susimėjęs sportu ir išvykomis. Nėra to šventadienio, kad nebūtų kur nors rengiama išvyka. Susirinkę sportuojasi, kiti dainuoja, žaidžia ir t.t.

Čia pasižymi Švenčionėlių, Mieįžionėlių, Dotinėnų, Jankaučiznos ir kitų kaimų jaunimas. Pereitą sekmadienį visi susirinkę buvo į vadinamąją Dargutės mišką, kur Įtaisyta yra Miežionėlių sporto aikštė.

Žinoma, tą dieną miežionėliškiai susigrūmė tinklasviedžio su dotinėniškiais. Laimėjo Dotinėnai 2:1. Pažymėtina, kad mergaitės neatsilieka nuo vyrų. Rugtynėse Miežionėlių partijoje dalyvavo keletas mergaičių.

Rugpiūčio 7 d. visi susirinko Kumpinių miške, kur tam tikras plotas dotinėniškių pavestas vien tik sportui ir jaunimo pramogoms. Ten be tinklinės yra įruošta vieta krepšiniui, šokimui, o žiūrovams yra padaryti suoleliai. Šį kartą miežionėliškiai su dotinėniškiais irgi grūmėsi tinklinio. Laimėjo ir šį kartą Dotinėnai:pirmą kartą 15:13, antrą kartą 1 :15 ir trečią – 15:5; santrauka – 2 : 1 .

Tenka dar pažymėti, kad miežionėliškiai ir dotinėniškiai pasižymi dainomis; dainuoja kaip mergaitės, taip ir berniukai. Jeigu kur nors sueina, laukai nuo jų dainų net skamba.

Šaltinis:
Aidas, Nr. 31, 3 psl.
Vilnius 1938 m. rugpjūčio 16 d.
Leidėjas ir atsak. redaktorius Liudvikas Cicėnas

Share

Author: admin

Share This Post On