Aidas, 1938 birželio 10 d.

Plinta ligos.

Švenčionėliuose ėmė plisti limpamosios ligos. Daugiausia sergama vidurių šiltine. Kai kurių namai uždaryti ir ant durų prikalti skelbimai, kad juose sergama limpamąja liga. Dėl šių ligų vietos žmonės ir kalėjiman neimami.

Pavyzdžiui, šiomis dienomis vienas vietos žmogus buvo nuvykęs j Švenčionis ir ten, kai nubaustasis, turėjo būti uždarytas kalėjiman. Bet kalėjimo administracija jo nepriėmė tik todėl, kad Švenčionėliuose siaučiančios limpamosios ligos.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 12, 3 psl.

Vilnius 1938 birželio 10 d.

Leidėjas ir atsak. redaktorius Liudvikas Cicėnas

Share

Author: admin

Share This Post On