Viltis, 1914 m. liepos 1 (14) d.

Švenčionėliai. Švenč. apskr. nusišovė pašto viršininkas pašto skyriaus bute. Sako nusižudęs, kad jį tarnystėje pažeminę ir del atsiskyrimo su moterim.


Šaltinis:

Viltis, Nr. 143 (1091)

1914 m. liepos 1  (14) d.  (antradienis)

Share

Author: admin

Share This Post On