Viltis, 1914 m. birželio 17 (29) d.

Švenčionėliai, švenč. ap. „Ryto”  čionykštis skyrius liepos 20 d. rengia lietuviškas gegužines. Vietos choras padainuos kelias tautiškas dainas. Bus tautinių žaislų ir šokių; bufetas be svaiginamųjų gėrimų. Per gegužines grieš pirmą kartą kun.  orkestras, vietos vargoninko Naceviciaus vedamas.

Šaltinis:

Viltis, Nr. 131 (1079)

1914 m. birželio 17  (29) d.  (antradienis)

Share

Author: admin

Share This Post On