Vilniaus žodis, 1935 m. birželio 1 d.

Švenčionėliai. Per vizitaciją įskundė kun. Bazewiczius ark. Jaibrzykovskiui lietuvius, kad, girdi, atsirandą vienas kitas lietuvis ir kurstąs parapijiečius prieš jį.
Kunigo kambariuosna,. kur tarėsi,susirinkusios lenkų organizacijų delegacijos, norėjo įeiti ir lietuvių delegacija reikalauti liautis toliau juos skriaudus, tačiau nebuvo įsileista.
Vėliau betgi ark. Jalbrzykovskls užšukė ir pas lietuvius  sakydamas:
pažiūrėsiu, pagalvosiu ir p. Kai kurie lietuviai, kai jų nepriėmė, pradėjo kalbėti: nereikalingi mes, nereikalingas jis mums.

Šaltinis:

Vilniaus žodis, Nr. 16 (144)

1935 m. birželio 1 d.

Leid4jas ir atsak. redaktorius Jonas Latvys

1935 m. birželio 1 d.
Share

Author: admin

Share This Post On