Vilniaus rytojus, 1937 m. sausio 8d.

Švenčionėliai. Lietuvių bažnytinis choras neturi kur pasimokyti giesmių. Kaip jau buvo rašyta, Švenčionėlių lietuviai prašė apskrities Storastos, o paskui Vilniaus vaivados, kad leistų jų bažnytiniam chorui daryti giedojimo bandymus vietos lietuviškame liaudies name. Po to jau praėjo 3 mėnesiai, o atsakymo dar negavo nei iš storastijos, nei iš vaivadijos.
Dabar lietuvių bažnytinis choras neturi kur susirinkti ir pasimokyti
giesmių, nes bažnyčioje daryti bandymų neleidžia klebonas, pas vargonininką per ankšta, špitolėje be skambintojo dar apgyvendintas ir zakristijonas, žodžiu, lietuvių choras neturi kur nė prisiglausti.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.3 (793)

Vilnius 1937 m. sausio 8d. (penktadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On