Vilniaus rytojus, 1937 m. gegužės 25 d.

Švenčionėliai. Nubaudė už laikraščius.

Švenčionėlių parapijos žmonės lietuviškus laikraščius išsirašę yra atskirai, bet dėl patogumo iki šiol gaudavo bendrai per Švenčionėlių gyventoją J.Dilį. Paštas visuomet laikraščius atiduodavo J. Dilio krautuvėn, o iš ten žmonės galėdavo bet kuriuo laiku pasiimti. J. Dilys balandžio 13 d. panašiai buvo gavęs laikraštį. Bet tuo pačiu metu, kai ėjo iš pašto, policininkas Čiesliakas jį sulaikė ir nuvedė j policijos posterunką. Ten pas J. Dilį buvo padaryta krata, laikraščiai sulaikyti ir jam surašytas protokolas. Balandžio mėn. 14 d.  laikraščiai buvo sugrąžinti ir leista jie išdalinti. Gegužės mėn. 14 dieną J. Dilys buvo pašauktas į Švenčionis, apskrities storastijos įstaigon, kur ištardytas ir už neva nelegalų lietuviškų laikraščių kolportavimą nubaustas 20 auks. arba 5 dienų areštu. Nubaustasis Storastos sprendimą apskundė Apygardos teismui. Tą pačią dieną ir už panašų dalyką Švenčionių storastijos ištaigoje buvo ištardytas Miežionėlių sodžiaus .Ryto” mokyklos mokytojas Pr. Muralis, kuriam taip pat buvo prikišama, kad jis imąs iš pašto iš dalinąs žmonėms lietuviškus laikraščius. Storastijos įstaigoje aiškinta, kad dabar vienas asmuo kelis egzempliorius lietuviškų laikraščių gauti negali, tam, esą, reikalingas Storastos leidimas.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.40 (830)

Vilnius 1937 m. gegužės 25 d. (antradienis)

Share

Author: admin

Share This Post On