Vilniaus rytojus, 1937 m. gegužės 11 d.

Švenčionėliai. Išteisino

1936 m. gruodžio mėn. 31 d. vietos lietuvis gyventojas Vincas Sauka norėjo linksmiau pasitikti Naujuosius Metus. Tuo tikslu pasikvietė į savo namus  svečių. Kai svečiai buvo susirinkę, atėjęs vietos policininkas Žarneckis liepė išsiskirstyti, o pačiam šeimininkui surašė protokolą, kad sukvietęs neva nelegalų susirinkimą. Apskrities Storasta už tai V. Sauką nubaudė 25 auks. arba 14 dienų arešto. Nubaustajam apeliavus Apygardos teisman, balandžio 27. d. jis buvo išteisintas. Gynė adv. M. Senkevičiūtė.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.37 (827)

Vilnius 1937 m. gegužės 11 d. (antradienis)

Share

Author: admin

Share This Post On