Vilniaus rytojus, 1935 m. vasario 6 d.

Švenčionėliai. Veikimas liaudies namuose.

Praėjusiais metais Švenčionėliuose pastačius lietuvių liaudies namus,
čia iš karto pagyvėjo lietuviškas veikimai. Pirmiausia čia persitvarkė Liet. Šv. Kazimiero d-jos skaitykla, kurią dabar lanko visi labiau susipratę vietos Ir apylinkės lietuviai gyventojai. Be to, šiuose namuose  dažniau rengiamos lietuviškos pramogos, Pav., praėjusių metų gale Dotinėnų Liet. Šv. Kazimiero d-jos skyrius čia suvaidino “Poną Dauganorį”. Šių metų sausio mėn. 1 d. buvo surengta vaikams eglutė, o sausio 6 d. vėl surengtas vakarai. Vietos Liet. Šv. Kazimiero d-jos skyrius vaidino 8 veik. dramą .Genovaitę”. Sausio 13 d. Švenčionėlių vaidintojai tą patį vakarą surengė Švenčionyse.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 11 (597)

Vilnius 1935 m. vasario 6 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On