Vilniaus rytojus, 1935 m. liepos 3 d.

Švenčionėliai. Vakaras.

Š.m. birželio 23 d. vietinis kazimieriečių skyrius surengė lietuvišką vakarą. Vaidino 3 veiksmų farsą “Audra giedroje”. Po to buvo tautiški žaismai ir šokiai. Viskas atlikta tvarkingai, gerai. Tik mažai tegauta pelno, nes daug kas nesistengė ateiti, o buvo ir tokių, kurie j vakarą buvo įsiveržę be bilietų.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr.51 (638)

Vilnius 1935 m. liepos 3 d. (trečiadienis)

Share

Author: admin

Share This Post On