Vilniaus rytojus, 1935 m. kovo 30 d.

Švenčionėliai. Trukdymai Kaip žinia, Švenčionėliuose nuo pernai metų
yra pastatyti dideli erdvūs lietuvių liaudies namai, kur yra erdvi salė vaidinimams ir atskiras kambarys skaityklai. Šis lietuviškas Švietimo ir kultūros židinys kai kam labai nepatinka, o ypač vietos šlėktelėms, kurie visokiais būdais stengiasi trukdyti ir varžyti visa, kas Šiuose namuose yra daromo. Salio Įvairių pasityčiojimų, jie kartais pasielgia ir labai negražiai,nekultūringo!. Pavyzdžiui, Š. m. vasario 25 d. jie ištepė derva (degutu) skaityklos duris, o vasario 27 d. išdaužė šio namo langus. Apskritai, labai dažnai šio namo palangėmis slankioja kažkokie tipai, kurie klausosi ir akiplėšiškai pro langus žiūrinėją, kas daroma viduje. Kovo mėn. 3 d. šiuose namuose turėjo būti vaikų vakarėlis, bet apskrities storastija nedavė leidimo. Kovo 4 d. buvo norėta surengti šv. Kazimierui pagerbti akademija,, bet ir jai negauta leidimo. Storastija atsakė, kad neva akademijai pasirinkta deklamuoti tokios eilės, kurios galinčios lenkų gyventojų tarpe sukelti neramumų.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus,  Nr. 26 (612)

Vilnius 1935 m. kovo 30 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On