Vilniaus rytojus, 1935 m. kovo 20 d.

Švenčionėliai . Pašaukė naujokus.

Šiomis dienomis iš Švenčionių apskrities išvažiavo į kariuomenę labai daug lietuvių naujokų (gim. 1912 m.) Jie sakėsi visi važiuoja į Pultuską.. Kaip paprastai, bevažiuodami traukiniu lietuviai naujokai buvo nepaprastai “gyvi” ir drąsiai dainavo lietuviškas dainas.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 23 (609)

Vilnius 1935 m. kovo 20 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On