Vilniaus rytojus, 1933 m. rugpjūčio 23 d.

Švenčionėliai Paminėjo žuvusius lakūnus.

Šio mėnesio 13 d. Švenčionėlių Liet. Šv. Kazimiero D-jos skyrius pasistengė paminėti žuvusius lietuvių lakūnus — Darių ir Girėną. Tą dieną buvo padarytas skyriaus narių susirinkimas, kuriame kun. K. Pukėnas skaitė apie tragingai žuvusius mūsų lakūnus paskaitą. Susirinkę klausytojai paskaitos išklausė rimtai, atidžiai.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 66 (449)

Vilnius 1933 m. rugpjūčio 23 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On