Vilniaus rytojus, 1933 m. gegužės 17 d.

Dėl skyriaus valdybos.

Neseniai “Vilniaus Rytojuje” buvo rašyta apie Švenčionėlių Liet. Šv. Kazimiero D-jos skyriaus narių metini susirinkimą ir netiksliai apibudinti valdybos rinkimai. Iš tikrųjų valdybos sudėtis tokia: Jonas Rukšėnas—pirmininkas, K. Jaririaus—vicepirmininkas, B. Jasiulionis — sekretorius,A. Pukšėnoitė-knygininke, K. Josys ir J. Verseckas—noriai be ypatingų pareigų. Šiuo metu Švenčionėlių skyrius laiko skaityklą ir stato liaudies namo. Pinigų kad ir trūksta, tačiau darbas varomas su visu jėgų įtempimu. Mat, norima šią vasara, būtinai pastatyti liaudies namą, kur būtų skaitykla, rengiami vakarai, daromi susirinkimai ir įvairios jaunimo pramogos.
Vietinis

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 38 (421)

Vilnius 1933 m. gegužės 17 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On