Vilniaus rytojus, 1932 m. liepos 9 d.

Švenčionėliai. Nori sumažinti lietuviams pamaldas.

Čia lenkai miestiečiai niekaip negali pakęsti esamos bažnyčioje pamaldų tvarkos. Jie vis šiaušiasi ir norėtų lietuvių pamaldas žymiai sumažinti.
Birželio 11 d. buvo vietinės lenkų mokyklos tėvų susirinkimas, kuriame
tarp kitko buvo svarstyta, kaip sumažinti bažnyčioje lietuviškas pamaldas. P. Jankoškienė siūlė, kad sekmadieniais 9 val. lietuviams laikomos pamaldos būtų visai panaikintos.
Kaip žinia, Švenčionėlių parapijos bažnyčioj pamaldos pusiau —vieną savaitę lietuviams, antrą lenkams. Be to, lietuvių šventadieniais ryte 9 vai. būna mišios ir lenkiški giedojimai ir atvirkščiai.
Dabar norima, kad 9 val. lietuviams pamaldų visai nebūtų Esą šiuo laiku visada turėtų būti pamaldos lenkiškoms mokykloms ir kareiviams.
Jeigu kas su tokiais lenkų reikalavimais skaitytųsi, tai tada lietuviai pareikalautų, kad lietuviškoms mokykloms taip pat būtų laikomos atskiros pamaldos, šioj parapijoj yra kelios lietuviškos mokyklos, taigi ir jos šiuo atžvilgiu turėtų reikalauti tų pačių teisių.
Bet, reikia tikėtis, kad šie lenkių moterų norai neįvyks. Rimtesni parapijiečiai kitaip žiūri į šį dalyką. Jie žino, kad Švenčionėlių parapijoj lietuvių dauguma ir todėl jų negalima skriausti.
Civis.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 54 (354)

Vilnius 1932 m. liepos 9 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On