Vilniaus rytojus, 1932 m. gegužės 7 d.

Švenčionėliai. Neleido Lietuviško vakarę, Švenčionėlių Liet. Šv., Kazimiero Dr-jos skyrius norėjo balandžio 24 d. surengti Kirdeikių kaime lietuvišką vakarą. Tuo reikalu parašė storastijai prašymą. Atsakymą gavo net balandžio 26 d. | skyriaus valdybos prašymą storastija  atsakė neigiamai. Bet davė teisę per 14 d apeliuoti per storastija vaivadijon. Storostijos atsakymas remiamas visa eile įvairių įstatymų, parėdymų, įsakymų. Atrodo, kad lietuviško vakaro surengimas yra nepaprasčiausias dalykas. Vakarėlio rengėjai, užuot apeliavę, nusiuntė storastijai antrą prašymą ir dabar laukia atsakymo. Tikisi, kad šį kartą storastija duos leidimą, nes vakarėlio programa yra visai nekalta. Vakarėlis rengiamas tik jaunimo švietimo ir kultūrinimo tikslu, tad ar galima toks darbas trukdyti?
Saulenas.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 36 (316)

Vilnius 1932 m. gegužės 7 d. (šeštadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On