Vilniaus rytojus, 1932 m. birželio 22 d.

Švenčionėliai. Vietinio.Šv, Kazimiero d-jos skyriaus nariai buvo visoje apylinkėje žinomi savo veiklumu. Šiemet kažin kodėl apsnūdo. Rečiau daromos Išvykos, vakarėliai, mažiau skaitomos knygos. Būdavo nuo ankstyvo pavasario daroma šventadieniais viena po antros išvykos. Už miestelio susirinkę nariai bendrai visi puikiai pažaidžia, padainuoja, paskum visu pulku bedainuodami grįžta miestelin ir gero ūpo kupini išsiskirsto.
Šiemet tokių išvykų buvo visai maža, Rodos, užuot nuobodžiauti ir slankioti Švenčionėlių smiltingomis ir dulkėtomis gatvėmis geriau būtų pakvėpuoti tyru miškų oru. Prie skyriaus yra artistų kuopa vakarėliams ruošti, bet šiemet nesuvaidino dar nė vieno miestely vakarėlio. Jau pasiilgome. Kuopa turi gerų artistų, reikia tik daugiau noro, ir vakarėlį turėsime, kaip iš pypkės. Su knygų skaitymu aršiau, tiesiog nariai liovėsi jas skaitę. Tiesa, jau 5 metai kaip tos pačios skaitomos, bet dar daug kas jų ir neperskaitė. Skyrius turi virš 1000 knygų, iš jų rasis šimtas, kitas ir naudingų. Reikia taisytis. Daug rūpinamės gražia suknele, kostiumu, kad papuošus savo kūną, bet. mažai kreipiame domės, kad papuošus savo sielą.Tai gali padaryti gera knyga. Reikia tik nueiti skyriaus knygynan, išsirinkti, pasiimti ir skaityti. Neužmirškime, kad mažai puoš mus gražiausi rūbai, jeigu viduje bus tuščia. Taigi pamilkime knygą.
Gulbė.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 49 (329)

Vilnius 1932 m. birželio 22 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On