Vilniaus rytojus, 1932 m. birželio 15 d.

Švenčionėliai. Čia mums būtinai reikalinga skaitykla.

Tai būtų vienintelis ir svarbiausias kultūros židinys. Yra čia L. Š. K- D. skyrius, kuris turi gana daug laikraščių, knygų ir žurnalų, tik nėra vietos, kur galima būtų susirinkti ne tik mums, bet ir žmonėms iš apylinkių. Skaityklos reikalu mes jau pradėjome rūpintis ir tol nesiliausime, kol ją įsteigsime.
Narys.

Šaltinis:

Vilniaus rytojus, Nr. 47 (327)

Vilnius 1932 m. birželio 15 d. (trečiadienis)

Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius Navikas

Share

Author: admin

Share This Post On