Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centras

Buveinės adresas: Stoties g. 16/2, LT-18123 Švenčionys

Direktorė RIMA RAKITIENĖ
Tel./faks. (8 387) 51 744
Mob. tel. (8 686) 66 031

Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centras (toliau vadinama – Socialinių paslaugų centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Tikslas
– teikti socialines paslaugas įvairioms socialinėms žmonių grupėms, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Share

Author: admin

Share This Post On