Švenčionėlių miškų urėdija

VĮ Švenčionėlių miškų urėdija įkurta 1939 metų lapkričio 1 dieną.

Dabartinė teritorija suformuota pokario metais iš Labanoro miškų urėdijos ir kitų teritorijų miškų.

Švenčionėlių miškininkų puoselėjami miškai nusidriekia rytine Lietuvos dalimi dviejų savivaldybių – Švenčionių (98 %) ir Molėtų (2 %) teritorijomis.

Bendras urėdijos teritorijos plotas 69 tūkst. ha, iš jų 42 tūkst. ha yra valstybinės reikšmės miškai.

Urėdijos teritorija suskirstyta į 14 girininkijų :

* Adutiškio,
* Antaliedės,
* Antanų,
* Aukštagirio,
* Gelednės,
* Januliškio,
* Labanoro,
* Lakajos,
* Modžiūnų,
* Pasiaurės,
* Prūdiškės,
* Sarios,
* Švenčionių
* Žeimenos.

Vidutinis bendras girininkijos plotas 4943 ha, vidutinis girininkijos valstybinių miškų plotas – 3016 ha. Visi miškai padalinti į 1806 kvartalus. Vidutinis kvartalo plotas 38,3 ha.

Valstybinės reikšmės miškai sudaro 61 %, privatūs – 19 % ir nuosavybės teisių atkūrimui skirti miškai – 20 % viso urėdijos miškų ploto.

Saugomos teritorijos ir kiti miškai, kuriuose apribota ūkinė veikla urėdijos valstybiniuose miškuose užima 70 %. Dalis urėdijos miškų priklauso Labanoro, Sirvėtos regioniniams parkams. Urėdijos teritorijoje yra 2 rezervatai bei 40 įvairios paskirties draustinių. Inventorizuotos 205 kertinės miško buveinės.

Urėdija gali pasididžiuoti turtinga biologine įvairove. Čia gyvena per 40 žinduolių, per 170 paukščių, auga per 700 augalų rūšių. Dalis minėtų augalų bei gyvūnų rūšių yra Raudonosios knygos bei europinės svarbos. Urėdijos miškuose galite išvysti erelį žuvininką, vapsvaėdį, kurtinį, gervę, juodąjį gandrą. Turtingi urėdijos miškai uogomis ir grybais.

Per urėdijos teritoriją teka viena iš gražiausių Lietuvos upių – Žeimena. Be jos, dar 9 upės ir upeliai ilgesni nei 10 km. Vandens skaidrumu akį traukia 218 tyvuliuojančių ežerų (bendras plotas 2580 ha).

Urėdijos miškuose vyrauja pušynai – 79,4 %, eglynai, beržynai sudaro po 9 %, netolygiai išsidėstę drebulynai, juodalksnynai, baltalksnynai. Bendras urėdijos miškingumas yra 54,1 %. Miškai išsidėstę netolygiai. Miškingiausia yra vakarinė teritorijos dalis, kur susitelkęs Labanoro girios miškų masyvas, sudarantis per 61 % visų urėdijos miškų. Mažiausiai miškinga centrinė urėdijos teritorijos dalis.

2004 m. rugsėjo mėnesį urėdijai įteiktas sertifikatas. 5% urėdijos valstybinių miškų sudaro (gamtiniai rezervatai ir kertinės miško buveinės) kur nevykdoma jokia ūkinė veikla ir ištisus metus netrikdoma miško gyventojų ramybė.

Urėdijos miškuose kasmet atliekama sanitarinių apsaugos priemonių 1500 – 2000 ha plote. Tam išleidžiama apie 70-120 tūkst. Lt.

Urėdijos miškuose kasmet vidutiniškai kyla 16 gaisrų, sausomis vasaromis – iki 60 miško gaisrų. Vidutinis vieno gaisro plotas (skaičiuojant nuo 1972 m) – 0,49 ha. Urėdijoje yra 6 gaisrų stebėjimo bokštai, 4 priešgaisriniai automobiliai, 1 nešiojamas motosiurblys Kas metai priešgaisrinei apsaugai skiriama 150-200 tūkst. Lt.

Per pastaruosius metus miškų urėdijai buvo leidžiama kasmet iškirsti apie 120 tūkst. m3 medienos. Bendras medienos prieaugis 215 tūkst. m3. Perspektyvoje miško kirtimų apimtys padidės maždaug 6 %. Urėdijoje vienam gyventojui tenka 2,3 ha miško ir 508 m3 medienos. Šalies gyventojui tenka – 0,57 ha miško ir 106 m3 medienos.

Per metus urėdija pagamina ir parduoda 33,5 tūkst. m3 rąstų, 34,8 m3 taros medienos, 19,8 m3 popiermedžių. Medieną kerta rangovų įmonės (90%). Mediena iš biržių išvežama urėdijos technika (80%).

Poilsiui ir turizmui urėdijos teritorijoje yra 50 stovyklavietės, poilsiavietės ir atokvėpio vietos, o išviso urėdijos prižiūrimų rekreacinių objektų yra 58. Kasmet jų įrengimui, priežiūrai urėdija skiria apie 120 tūkst. Lt.

Urėdijoje dirba 118 nuolatiniai darbuotojai. Urėdijos administraciją sudaro 16 darbuotojai. Visi administracijos darbuotojai, girininkai, jų pavaduotojai yra baigę aukštąsias, aukštesniąsias mokyklas arba šiuo metu mokosi.

Urėdijos kontaktiniai duomenys –

Žeimenos g. 49, Švenčionėliai
Telefonas/faksas 8 387 32 869
El. paštas info@svuredija.lt

Darbo laikas

Pirmadieniais – penktadieniais 7.00 val. – 16.00 val.
Pietų pertrauka 11 val. – 12 val.
Nedarbo dienos – šeštadienis, sekmadienis

Share

Author: admin

Share This Post On