Lietuvos žinios, 1923 m. sausio 27 d.

Lenkų policija nenustoja globojus lietuvių mokyklas.

Ji užklupo mokytoją E. Steckytę, pasodino kalėjiman ir grasė išvežti neutralėn juoston. Pareikalauta galų gale 50 tūkstančių markių. Kai pinigai buvo sumokėti, mokytoją paleido. Atsitiko tai rugpjūty 1922 m.

Šaltinis:

Lietuvos žinios, Nr. 22

1923 m. sausio 27 d.

Share

Author: admin

Share This Post On