Lietuvos žinios, 1923 m. kovo 3 d.

ŠVENČIONĖLIAI. (Švenčionių ap.)
Vietos slaptosios policijos agentas Moskva pasikvietė vieną P. sodžiaus
gyventoją ir ėmė klausinėti, kas rašo korespondencijas į „Garsą”. Atsakius, jog nežinąs, ėmė visaip bauginti. Nieko nepešęs Moskva, uždraudęs skaityti ir rašyti į laikraščius, pilietį paleido.

Šaltinis:

Lietuvos žinios, Nr. 51

1923 m. kovo 3 d.

Share

Author: admin

Share This Post On