Lietuvos žinios, 1923 m. balandžio 7 d.

Aplenkėjimas.

Mūsų miesčiukas paskutiniu laiku daug sulenkėjo. Kai kurie išsigimėliai daro lietuviams kliūčių.
Taip, pašto tarnautojas lietuvis vedė lenkę ir taip pasikeitė, jog net po sodžių agitavo, kad nesteigtų lietuvių mokyklų, pagalios su inspektoriaus pagalba uždarė lietuvių mokyklą. Mat buvo valdžios laikoma. Dabar Švenčionėlių lietuviai steigia privatinę lietuvių mokyklą ir savo vaikų neleis į svetimas mokyklas.

Šaltinis:

Lietuvos žinios, Nr. 77

1923 m. balandžio 7 d.

Share

Author: admin

Share This Post On