Lietuvos žinios, 1914 m. gegužės 22 d.

Retai kur rasite tokių tamsybių, kaip pas mus. Taip, sakysime, nors vietos kunigas gavėnios pradžioje paskelbė iš sakyklos, kad dabar galima valgyti su pienu, bet žmonės nevalgė, nes bijojo, kad per Velykas reikės stovėti «kairėje», tai, girdi, žmonės juoksis, o be to ir per paskutinį Teismą irgi reikės stovėti kairėje.
Čia yra „Ryto” skyrius ir laikraščių daug pareina, vis klėrikalės pakraipos, bet žmoneliai mažai jais naudojasi. Yra, teisybė, keliolika apsišvietusių, kurie noriai skaityklą lanko. Knygų irgi nemaža.

Šaltinis:

Lietuvos žinios, Nr. 110

1914 m. gegužės 22 d.  (birž. 9)

Share

Author: admin

Share This Post On