Darbininkas, 1940 m. kovo 31 d.

Kokie šiemet Lietuvoje tiesiami plentai

Plentų tiesimo darbai numatyti vykdyti Šiose vietose: Šiaulių—Kuršėnų plento tiesimas pradėtas prieš keletą metu. Šiam plentui tiesti Šiaulių apskrities valdyba kasmet skiria pinigų iš savo lėšų ir prie šių darbų prisideda viešųjų darbų fondas. Šiemet iš fondo paskirta 100.000 Lt.

Nuo Panevėžio tiesiamas plentas į Biržus (pro Vabalninkus) darbai pradėti prieš 2 metus. Šiemet paskirta 120.000 Lt.
Aukštaičių plentą tiesia kelių apskričių savivaldybės. Daugiausia yra  padariusi Panevėžio apskrities savivaldybė. Ji savo ribose plentą jau yra nutiesusi. Daug padarė ir Biržų apskrities savivaldybė, nes ji per savo ribas taip pat baigia tiesti.
Biržų apskrities savivaldybei paskirta 120.000 Lt. Už tuos pinigus ji tęs plento tiesimo darbus tarp Biržų ir Panevėžio, tarp Biržų ir Germaniškio (Latvijos sienos kryptimi) ir antrajame plento ruože taip pat dirbs, tiesdama plentą nuo Vabalninko Panevėžio kryptimi. Iki Vabalninko plentas jau nutiestas vienos Biržų apskrities valdybos ir prieš 2 metus atidarytas. Aukštaičių plento tiesimo darbus vykdo ir Kėdainių apskritis. Šios apskrities vykdomiems darbams paremti paskirta 30.000 Lt Šiemet bus atliekami plento tiesimo darbai Kėdainių miesto ribose Marijampolės apskrities valdyba jau eilė metų kai tiesia plentą iš Marijampolės į Prienus. Šiemet jos vykdomiems to plento tiesimo darbams paskirta 145.00 Lt.
Tauragės apskrities valdyba taip pat seniau pradėjo tiesti plentą iš Tauragės i Šilale, kur dabar tuos du miestus Jungia pirmos rūšies vieškelis, plentui tiesti paskirta 56.000 Lt.
Tarp Kretingos ir Palangos plentas dar reikalingas pagerinimo. Tam reikalui paskirta 15.000 Lt.
Šakiai turi tik vieną plentą, kuris eina nuo Vilkaviškio pro K. Naumiesti.
Į vakarus jokio plento neturi.
Dabar pradedamas tiesti plentas Kidulių kryptimi, kad gerais keliais būtų Zanavykai sujungti su vakarine dalimi ir sų Jurbarko miestu.

Šiemet Šakių Kidulių plento tiesimo darbams paskirta 40.000 Lt.

Vienas iš aktualiausių ir skubiausiai reikalingų plentų yra Kauno Vilniaus plentas. Šiam plentui tiesti vien iš viešųjų darbų fondo lėšų šiemet paskirta 400.000 Lt. Už tuos pinigus bus vykdomi plento tiesimo darbai tarp Žiežmarių ir Vievio, kur yra smėlynai ir vieškeliu sunkiau krautais autovežimlals labai sunku išvažiuoti, kai tuo tarpu tarp Žiežmarių ir Kauno vietomis yra plentas, vietomis pusplentis, o vietomis geras pirmos rūšies vieškelis. Ta pati padėtis ir tarp Vilniaus bei Vievio.
Nuo Zarasų plentas buvo tiesiamas į Turmantus. Tam reikalui paskirta 230.000 litų.

Tarp Švenčionėlių Ir Kaltanėnų numatyta nutiesti plentą. Pradiniams žemės darbams paskirta 30.000 Lt. Šiemet bus supilti pylimai, padarytos Iškasos ir atlikti kiti žemes darbai. Be to, dar paskirta 25.00 Lt, Vidaus Reikalų Ministerijos Statybos Inspekcijai vykdomiems plentų, vieškelių ir miestelių tvarkymo bei tyrinėjimo darbams, Jų medžiagai, dirbančių bedarbių draudimui, ligonių kasos mokesčiams Ir darbininkų kelionių išlaidoms padengti. Vieškeliams tvarkyti paskirtu 1.030.900 Lt. Vieškelius tvarko visų apskričių savivaldybės, užtat visoms apskritims po tam tikrą sumą iš viešųjų darbų darbų fondo ir yra paskirta.

MIESTAMS IR MIESTELIAMS TVARKYTI PASKIRTA 697.000 LT

Iš šių metų viešųjų darbų fondo lėšų miestams ir miesteliams tvarkyti paskirta 697.000 Lt. Daugiausia pinigų numatyta sunaudoti gatvėms grįsti, gatvėms ir aikštėms tvarkyti, turgavietėms grįsti ir plėsti.
Štai tie miestai ir miesteliai, kurie šiemet viešųjų darbų fondo lėšomis bus tvarkomi: Jonava, Pasvalys, Šiauliai Šeduva, Kupiškis, Biržai, Krakės,  Kėdainiai, Suv. Kalvarija, Marijampolė, Širvintos, Taujėnai, Siesikai, Pagiryj, Gelvonys, Želvos, Kurkliai, Ukmergė, Punios Margio kalnas, Plungė, Kybariai, Virbalis, , Vištytis, Vilkaviškis, Kretinga, Darbėnai, Kuliai, Skuodas, Mosėdis, Veiviržėnai, Šiluva, Raseiniai, Kaišiadorys, Vievis, Trakai, Vyžuonos, Anykščiai, Molėtai, Utena, Rokiškis, Lazdijai, Leipalingis, Rudamina, Šventežeris, Eišiškės, Rūdiškės, Valkininkai, Švenčionėliai, Pabradė ir Naujoji Vilnia.

Šaltinis:

Darbininkas, Nr. 13 (1036)

Kaunas 1940 m. kovo 31 d.

Share

Author: admin

Share This Post On