Darbininkas, 1940 m. birželio 16 d.

Iš einančio siaurojo prekinio traukinio garvežio Švenčionėliai — Kaltinėnai ruože, iškritusi iš garvežio kibirkštis uždegė žolę, nuo kurios užsidegė ir miškas. Gaisro metu išdegė apie 7 ha jauno miško.

Šaltinis:

Darbininkas, Nr. 24(1067)

Kaunas 1940 m. birželio 16 d.

Share

Author: admin

Share This Post On