Vilniaus rytojus, 1929 m. sausio 26 d.

Švenčionėliai. Chuliganų darbas Naujuos Metuos, kaip jau buvo minėta „Vilniaus- Rytojuje” Švenčionėlių Šv. Kazimiero D-jos skyrius suruošė viešą vakarą. Po vakarėlio atsitiko iš chuliganų pusės didelė niekšystė. Negalėdami nė jokiu būdu lietuviams sutrukdyti, sumanė kitaip. Kuomet visi žmonės išsiskirstė į namus, įėjęs kažkas į garderobą sudraskė visus popierinius šarvus, tuflius, blogesnius daiktus išmetė oran, o geresnius daiktus išvogė, kaip antai: 4 paklodes, 3 kelnes, 3 sukneles, 1 Šaliką ir kit., taip kad nuostolio turime apie 200 auksinų. Tai chuliganerijos darbas. Šaltinis: Vilniaus rytojus,  Nr. 4 (11) Vilnius 1929 m. sausio 26 d. (šeštadienis) Leidėjas ir atsak. redaktorius Julius...

Read More