Aidas, 1939 m. rugpjūčio 29 d.

Nepamatuoti priekaištai.

Rugpiūčio 24 dieną Švenčionėlių policininkas Dunajevas buvo susitikęs kelyje vietos gyventoją Juozą Dili ir jam ta proga padarė priekaištų, kam jis agituojąs žmones.
Kaip pavyzdį policininkas Dunajevas prikaišiojo J. Diliui, kad jis organizuojąs lietuvių jaunimo išvykas į apylinkės įdomesnes vietas ir kad aktyviai dalyvaująs visokiose organizacijose (?). Visa tai, esą, gali baigtis negerai.
Tą pačią dieną apie 14 val. Miežionėlių policininkas Makuševskis susitiko tą pati Juozą Dili ir Kazį Duksą, benešančius iš krautuvės po maišeli druskos. Policininkas M. juos sulaikė ir nusivedė vietos policijos įstaigon. Ten policininkas Varchalas Švenčionių policijos valdininkas Konradas juos smulkiai iškrėtė. Po to uždarė miesto areštinėn.
Vakare apie 19 val. iš areštinės jie vėl buvo atvesti ton pačion įstaigon, kur buvo ištardyti ir, surašius protokolus, paleisti.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 101 (183), 3 psl.

Vilnius 1939 m. rugpjūčio 29 d. (antradienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On