Aidas, 1939 m. liepos 1 d.

Antroji ekskursija iš Lietuvos.

Pirmoji, dotnuviskių choras, buvo pas mus per Sekmines, o šiomis dienomis Žeimenos upe praplaukė baidarininkų (kajakų) ekskursija iš 13 asmenų ir 7 baidarių. Jie į Švenčionėlius atplaukė birželio 22 d. 18 vai. Palikę baidares globoti P. P. W. (Pocztovve Przysposobienie Wojskowe), patys autobusu išvyko i Švenčionis. Ten ir nakvojo. Atgal grjžo apie vidudieni. Cia juos prie gelžkelio stoties pasitiko gausus vietos lietuvių būrys ir visus atvykusius apdovanojo gėlėmis. Prie upės įvyko labai širdingas atsisveikinimas. Žeimena juos nunešė, o mums paliko tik gilus įspūdis.
Netikėtais svečiais susidomėjo ne vien lietuviai, bet daugumas ir lenkų. Greit visi sužinojo apie jų atvykimą ir bėgo žiūrėti. Ypač jų įvariaspalvės kepurėlės, ir bemaž kiekvieno kitokia, traukė visų akis.
Pasirodė, kad jie įvairių korporacijų studentai, o vienas net iš Dotnuvos.
Taip pat kiekvieno traukė žvilgsnį ir jų juodi, geltonai apsiūti su inkarų preišakyje, drabužiai.
Tik gaila, kad labai trumpai teko juos matyti ir iš anksto apie atvykimą nieko nežinota. Vienas iš jų teisindamasis pasakė: „mums įdomiau dar taip netikėtai užklupti”.
Ta proga tenka kai kuriuos asmenis iš vietinių inteligentų ir papeikti..
Jie žinojo prieš porą dienų apie jų atvykimą ir kažkokiais sumetimais niekam nepranešė, tik patys nuvyko pas upę pasitikti Ir kad ne vietos lenkai, nieks iš lietuvių butų nė nežinoję. Dėl tokio jų elgesio visi švenčionėliečiai yra pasipiktinę.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 76 (158), 3 psl.

Vilnius 1939 m. liepos 1 d. (šeštadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On