Aidas, 1939 m. gegužės 4 d.

Sukeistos arkivyskupo lankymosi dienos.

Šį mėnesį Vilniaus arkivyskupas R. Jalbžikovskis lankys Švenčionių apskrities parapijas. Lankymosi tvarka jau seniai parapijoms pranešta. Tad kiekviena jau žino, kada jos turi būti pasiruošusios pasitikti nepaprastąjį svečią.

Bet dabar aiškėja, kad kažkieno įsikišimu arkivyskupo lankymosi dienos jau sukeičiamos. Taip jau padaryta Švenčionių ir Švenčionėlių parapijoms.

Pagal iš anksto nustatytą tvarką į Švenčionis arkivyskupas turėjo atvažiuoti gegužės 14 dieną, o į Švenčionėlius gegužės 21 dieną.

Šia tvarka abiejų parapijų lietuviai buvo patenkinti, nes pagal esamą pamaldų tvarką ir Švenčionių ir Švenčionėlių bažnyčiose tomis dienomis bus lietuviški giedojimai.
Žmonės buvo tikri, kad jie galėsią pasirodyti arkivyskupui savo gražiu
lietuvišku giedojimu.

Deja, dabar jau yra pranešta, kad į abi parapijas arkivyskupas atvažiuosiąs sukeistu laiku: į Švenčionėlius gegužės 14 d , į  Švenčionis gegužės 21 dieną.

Šių parapijų lietuviams dabar jau nebeteks lietuviškai giedoti, nes pagal esamą pamaldų tvarką tomis dienomis ir Švenčionėlių ir Švenčionių bažnyčiose bus giedojimai vien lenkų kalba.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 52 (134), 5 psl.

Vilnius 1939 m. gegužės 4 d. (ketvirtadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On