Aidas, 1939 m. gegužės 23 d.

Rūpinas sportu.

Kaip kitais, taip ir šiais metais Švenčionėlių apylinkės lietuvių jaunimas
rūpinasi sportu, ypač šioje srityje dauginu judrumo rodo Miežionėlių ir Dotinėnų jaunimas.
Šių vietų jaunimas yra įsirengęs sporto aikštes.
Tokią aikštę Miežionėlių jaunimas turi gale lauko Dargutės miške. Ten yra įrengimai tinkliniui, įtaisytos sėdynės ir kiti patogumai.
Dotinėnų jaunimas turi įsitaisęs aikštę Kumpinių miške. Ten yra įrengta dvi vietos tinkliniui, aikštė, vienos supyklės, krepšinis, suolai ir aptverta tvora.
Praėjusiais metais miežionėliečiai ir dotinėniečiai gražiai pasirodė su savo sportiškais žaidimais viešai.
Tikimasi, kad ir šiemet bus panašiai. Jaunimas jau rengiasi.
Neatsilieka ir kitų sodžių jaunimas, ypač Jankaučiznos, Melagėnų, Grybų ir kt.
Greta sporto jaunimas uoliai lavinasi ir dainos srityje. Gal pirmą vietą užima Miežionėliai ir Dotinėnai. Ten vakarais jaunimas kad užtraukia, uždainuoja, tai net laukai ima skambėti. Dalis jaunimo priklauso prie bažnytinio choro.

— Šiuo metu Švenčionėlių parapijos raštinėn grjžta daugelis žmonių gimimo metrikų, kad būtų pataisytos pavardės. Pavyzdžiui, pavardės Strokšys dabar bus Strakš, Jermalis-Jarmal ir t. t.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 60 (142), 3 psl.

Vilnius 1939 m. gegužės 23 d. (antradienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On