Aidas, 1939 m. birželio 24 d.

Rinkimai, deklaracija.

Švenčionių valsčius yra padalytas į kelias rinkimų apygardas. Švenčionėlių apylinkyje Dotinėnų, Drstėnų, Juodlškėnų, Kūčių ir kitos seniūnijos sugrupuotos vienon Juodlškėnų (Jodziszkiartska) apygardon, kuri turėjo teisę rinkti keturius valsčiaus tarybininkus.
Sudarius pirmą valsčiaus lapą, kandidatais buvo pastatyti vien poneliai, todėl lietuviai sudarė antra. Šaip taip jis buvo priimtas ir birželio 17 d.  Juodlškėnuose jvyko rinkimai, į taryblninkus pateko vien lietuviai: Žukas, Vinčlūnas, Padlipskls ir Mastavičius. Poneliai balsavimą visai prakišo. Pilinski ir Žebrovski, pav., gavo vos po kelius balsus.

Šiuo laiku labai dažnai praeina audros su perkūnija, kurios padaro nemaža Žalos Pereitą trečiadieni, artojui beariant, perkūnas nutrenkė arklį, stipriai sužeidė vieną žydę, išvarteliojo senus medžius, nutrenkė telefonų ir elektros vielas, net keliose vietose Švenčionėliuose per pora, naktų nebuvo elektros šviesos.

Burmistrui V. Kutulovsklui birželio 14 d. nepriėmus prašymo iš Liudviko žygo, kuris prašė tautybės deklaracijos, šis nusiuntė minimą prašymą paštu. 15 d. Pašaminės Albertas Žygas dar kartą birželio 19 d. kreipėsi Kaltinėnų valsčiun, klausdamas, ar jau turi Įsakymą iš aukščiau, kad vaitai išduotų tautybės deklaracijas Vaitas ir šj kart atsakė, kad jokio naujo parėdymo jis nėra gavęs.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 73 (155), 3 psl.

Vilnius 1939 m. birželio 24 d. (šeštadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On