Aidas, 1939 m. birželio 22 d.

Liudas Žigas  birželio 9 d. buvo nuvykęs magistratan išimti tautybės deklaraciją.
Bet burmistras V. Kulukovskis atsisakė išduoti Ir visai prašymo nepriėmė.
L. Žigas, perskaitęs “Aide” pranešimą, birželio 14 d. dar kartą nuvyko bet burmistras nedavė ir pareiškė, kad jis nėra gavęs jokio parėdymo iš aukštesnių įstaigų.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 72 (154), 5 psl.

Vilnius 1939 m. birželio 22 d. (ketvirtadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On