Aidas, 1939 m. birželio 10 d.

Gegužės 28 d.Sekminėse po sunkios ligos 31 metų amžiaus mirė Leokadija Dilienė-Verikaitė. Paliko našlaičiais dvi visai mažas mergytes.
Dilienė buvo darbšti lietuvė. Seniau priklausė prie šv. Kazimiero dr-jos skyriaus, buvo uoli choristė, dainininkė, nevengė jokio lietuviško darbo. Gausus lietuvių būrys gegužės 30 dieną velionę gražiai palydėjo į kapus ir uždėjo keletą vainikų ant jos kapo.
Lai būna lengva jai tėviškės žemelė.

Šaltinis:

Aidas, Nr. 67 (149), 3 psl.

Vilnius 1939 m. birželio 10 d. (šeštadienis)

Leidėjas Liudvikas Cicėnas, redaktorius Vincas Budrevičius

Share

Author: admin

Share This Post On